Sinopsis
 
Temperatura
ACTUAL
Sensac.
  16.1 ºC 
  13.6  ºC  
     
 
Máx.
Mín.
Hoy
17.6 ºC
7.9 ºC
Ayer
ºC
ºC
Mes
21.8 ºC
1.4 ºC
Año
21.8 ºC
-2.1 ºC
     

Máxima de 17.6 ºC registrada a las 13:57
Mínima de 7.9 ºC registrada a las 7:51
Media de ºC
 
 
Temperatura
ACTUAL
Rocío
  39 % 
  2.1 ºC  
     
 
Máx.
Mín.
Hoy
75 %
29 %
Ayer
%
%
Mes
99 %
21 %
Año
99 %
21 %
     

Máxima de 75 % registrada a las 8:48
Mínima de 29 % registrada a las 16:07
Media de %
 
 
Temperatura
ACTUAL
    1018.7  hPa 
     
 
Máx.
Mín.
Hoy
1023.2 hPa
1018.5 hPa
Ayer
hPa
hPa
Mes
1034.1 hPa
1018.5 hPa
Año
1035.8 hPa
1012.9 hPa
     

Máxima de 1023.2 hPa registrada a las 0:02
Mínima de 1018.5 hPa registrada a las 15:32
Media de hPa
 
 
Temperatura
ACTUAL
  22.5  Km/h   
   
 
Máx.
Hoy
37.0 Km/h
Ayer
Km/h
Mes
37.0 Km/h
Año
51.5 Km/h
   

Racha máx. de 37.0 Km/h registrada a las 15:36
Racha máxima últimos 10 minutos 37.0 Km/h
Velocidad media últimos 10 minutos 20.9 Km/h
 
 
Temperatura
INTENSIDAD
HOY